دسته: مجله طنز دیتالینک

۶

مجله طنز منتشر شد:مصاحبه اختصاصی با نیمار/گیجی کالا،جنست جوره…/چرت و پرت های تکنولوژی روز

اولین شماره مجله طنز اختصاصی دیتالینک منتشر شد!در صفحه اول شاهد شوخی با اخباری از تکنولوژی هستیم که به نوعی دیتالینک آن را با نام “چرت و پرت های تکنولوژی روز ” یاد می کند!
-در دو صفحه بعدی این مجله شاهد گفتگوی اختصاصی با نیمار هستیم!( فان گپ؛گفتگوی طنز)-در صفحه آخر این مجله با فروشگاهی با نام “گیجی کالا” روبرو خواهید شد!در ادامه با دیتالینک و دانلود مجله طنز دیتالینک همراه باشید