برچسب: دانلود سخنگو2

۳

برنامه ای که تماس ها و پیامک ها را بلند میخواند+دانلود

یک برنامه موبایل ایرانی امکانی را فراهم کرده است که کاربر موبایل می تواند بدون نگاه به گوشی خود، نام مخاطبانی که با وی تماس می گیرند و پیامکهایی که دریافت می کند را بشنود.با دیتالینک همراه باشید